Arkistot kuukauden mukaan: huhtikuu 2015

Purjehtija toivoo Suomenojasta veneilytoiminnan keskusta

Purjehtija Suomenojalta 22.3.2015 11:56

”Suomenojasta tulisi kehittää merellisen Espoon veneilytoiminnan keskus.”

Espoo on merellinen kaupunki ja kaupunkilaisten veneilyharrastus kuuluu merellisyyteen. Asukkaiden hyvinvointi ja harrastustoiminnan tukeminen on Espoon kaupungin arvojen mukaista. Veneilyyn kuuluu olennaisena osana keväisin ja syksyin tehtävät veneiden kunnostus- ja huoltotoimenpiteet. Näinhän jokainen mökkiläinenkin toimii kesäpaikassaan. Omatoiminen veneen kunnostus parantaa myös itsenäistä selviytymistä pulmatilanteissa ja lisää siten veneilyturvallisuutta. Vähäinen ei myöskään ole telakointiin liittyvä veneilijöiden keskinäinen sosiaalinen kanssakäyminen, jossa kokemuksia vaihdetaan niin paremmin toimeen tulevalla kuin pienemmällä budjetilla varustetun veneilijän kesken. Talvitelakointi tulee voida toteuttaa lähellä rantaviivaa. Köliveneiden sekä niiden mastojen kuljetus kymmenien kilometrien päähän normaalin liikenteen lomassa on mielestäni kuolleena syntynyt ajatus. Se nostaa veneilyharrastuksen hintaa kohtuuttomasti, on liikenteelle turvallisuusriski eikä siihen ole riittävää ja ammattimaista kuljetuskapasiteettia 1-2 kk ajalle ajoittuvien veneiden lasku- ja nostosesonkien ajaksi Suomenojan telakointialueen kohtalosta päätettäessä on pidettävä kirkkaasti mielessä Espoon arvot ja toimintaperiaatteet. Arvojen mukaista ei ole maankäytön taloudellisen hyödyn maksimointi. Espoo on asukkaitaan varten, joten Suomenojan suunnitelmissa tulisi löytää kompromissi, jossa niin veneilijöiden kuin kaupungin intressit kohtaavat järkevästi. Suomenojasta tulisi kehittää merellisen Espoon veneilytoiminnan keskus ja talvitelakointialuetta voitaisiin kesäaikana käyttää moniin kaikkia kaupunkilaisia hyödyntäviin tarkoituksiin.

Veneily on intohimo

Moottoriveneilijä Haukilahdesta 3.20.2015 13:49

Veneily on minulle intohimo ja rakkain harrastus vielä 7 vuoden jälkeenkin. En aio luopua siitä, vaikka se on nykyäänkin taloudelleni melkoinen rasite, sillä jätän mielelläni esim. ulkomaan matkat tekemättä jotta voin veneillä.

Olen jo harkinnut venepaikan/venekerhojäsenyyden hakemista Helsingin puolelta, ja tule todennäköisesti tekemään sen, jos veneilyharrastusta hankaloitetaan kovasti Espoon puolella.

Mutta toivoisin silti jatkossakin voivani pitää hyvän laituripaikkani Haukilahdessa ja talvisäilytyksen Suomenojalla. Olen ollut niihin kovin tyytyväinen ja mainostanut niitä monelle muullekin. Veneily on oleellinen osa Espoota myös muille kuin veneen omistajille. Veneet on pystyttävä säilyttämään lähellä nostopaikkaa.

Moottoripurjehtija Taalintehtaalta 17.3.2015 9:28

Julkisen keskustelun perusteella Espoon päättäjät ovat vieraantuneet kaupungin asukkaiden tarpeista ja toivesta eivätkä ymmärrä Espoon merellisen sijainnin antamia pitkän tähtäimen mahdollisuuksia kehittää monipuolista kaupunkirakennetta ja ilmettä. Sen sijaan tavoitteena näyttää olevan lyhyen tähtäimen taloudelliset edut ymmärtämättä miten se vaikuttaa Espoon houkuttelevuuteen tulevaisuudessa. Surkeaa seurattavaa näin ulkomaan näkökulmasta kun näkee myös paljon päinvastaista kokonaisvaltaista pitkän ajan suunnittelua jossa tavoitteena monipuolinen kaupunkikuva joka hyödyntää luonnollisia vahvuuksia ja houkuttaa veronmaksajia.

Perheen merkittävä rentoutumispaikka

Moottoriveneilijä Suomenojalta 17.3.2015 8:44

Olen erittäin huolissani siitä, kuinka paljon luontoa tulee rasittamaan jokavuotinen veneiden muutoralli Ämmässuolle ja takaisin. Lisäksi kustannukset nousevat sellaisiksi että perheemme on pakko tinkiä muusta kulutuksesta. Viime vuonna yövyimme veneessä 54 yötä joten se on todella merkittävä rentoutumispaikka perheellemme ja täysin kesämökin korvike, jollaiseen perheellämme ei tule ikinä olemaan varaa.

Espoo is to be proud of its heritage and legacy

Sailor from Haukilahti harbour  19.3.2015 23:14
Espoo and the people living close to the water had shown quite a continuous history of sea- and boat culture. The city itself and its people live since centuries in good coexistence and synergie with the sea, its shores, its nature, its facilities.
Espoo is to be proud of its heritage and legacy!
”Espoolainen” considered one main legal right, one main issue considered to be/being Finnish, one main issue to feel ”at some”. The policy of affectingly changing these grown structures to a renewed world steps right into the face of its tradition and existing background. Espoo better rethinks well its current policy of (re-)moving boats far from its required element or restraining access naturally necessary. The way in which the harbour (=Suomenoja) in future will be decided will affect onto thousands of boating people, their recreational well being and still much more just enjoying the sea or the costal sea at Espoo. Espoo gambles with its reputation of being a maritime city, its roots and history but unfortunately with the quality of life of its many people, too! For me selling the boat or moving it somewhere far from cost is no option!! In my opinion the
industrial area of Suomenoja telakka behind the electricity station, its smoking pipes and the smell of the city’s sewage plant is really not an area suitable to a well developed living area of high class urban apartments, why not to continue the ”unattractive back-yard space” for boats? For me it might seem like a doctor’s joke of a successful operation, killing the patient: the city’s lacking inspections of a certain harbour area (reported in HS) gets a ”quick fix” by planing apartments to built, – now only on all boating people’s expenses by ”throwing out all boats” all together!

Hölmöläisten hommaa

Moottoriveneilijä Suomenojalta 3.20.2015 13:31
Onko Espoon tarkoitus siirtää muualle satama-alueen pohjana nyt oleva, mahdollisesti saastunut, täytemaa ja louhintajäte. Ja onko tarkoitus myös poistaa rakentamista varten huonosti kantava merenpohjan savi ja kaivaa esiin täytemaan alle haudatut aluksen jäänteet sen jälkeen uudelleen täyttää satama-alue metrin pari korkeammaksi kuin se on tällä hetkellä. Korkean veden sattuessa merivesi kun on tulvinut pitkälle yli satama-alueen ja sen taaksekin.
Hölmöläisten hommaa!
Onko mahdollisten tulevien asukkaiden mukava asua nokisessa ympäristössä ja saada välillä päälleen voimalan piipun puhdistuksen aiheuttamia ruskeita rakeita. On odotettu pitkään, että Suomenojan venesatama olisi tehty viihtyisämmäksi ja vihreämmäksi. Ei se tarkoita, että parkkipaikat vietäisiin kauas laitureista. On jo tarpeeksi hankalaa kuljettaa veneretken eväät ja tarvikkeet kaukana laiturin päässä olevan veneeseen. Entä suurempien veneiden talvisäilytys Ämmäsuolla, se sopii vain helposti kuljetettaville pienille veneille. Isojen veneiden talvisäilytys aidatulle vedenpuhdistamon- ja voimalan suoja-alueelle. Meren ääreen rantatie, laadukkaat laiturit sekä puita ja istutuksia. Pursiseurojen rakennukset, ravintola ja vierassataman kaikki palvelut sekä parkkipaikat täydentämään Espoon varsinaista ja ainoaa vesiliikenteen ja täyden palvelun satamaa. Se siitä.

Toive päättäjille kehittämisestä

Purjehtija Haukilahdesta 3.19.2015 15:53

Onko missään muussa kaupungissa tehty
veneiden telakointia 20 km päässä rannasta?

Hyvät päättäjät Espoossa

Talvisäilytysalueen siirtäminen Suomenojalta Ämmäsmäkeen ei ole yksiselkoinen asia. Tämä varmaankin soveltuu veneille jotka voidaan siirtää henkilöauton vetämillä peräkärryillä. Suuremmat ja painavat veneet, ja purjeveneistä erityisesti köliveneet, jotka ovat korkeita ja leveitä voidaan kuljettaa yleisillä teillä vain raskaan kuorma-auton vetämillä teleillä. Tällaisia telejä on pääkaupunkiseuduilla tietämäni mukaan vain kaksi kappaletta. Yhden suuremman veneen kuljetuskustannukseksi sattaa tulla lähemmäs 1000 € per suunta! Olemassa olevalla kalustolla ei yksinkertaisesti kapasiteetti riitä tällaiseen ralliin! Lisäksi Ämmäsmäkeen pitäisi siirtää myös venepukit. Riskinä on, että purjehtijat joko lopettavat harrastuksensa tai muuttavat muualle ja paljon mainostettu merellinen Espoo kärsii pahan imagotappion. Tämä tuskin on päättäjienkään intressissä.

Kehittäkää mieluummin Suomenojan talvisäilytysalueesta entistä parempi. Ajoväylät voisi päällystää pölyämisen ehkäisemiseksi, varikot siivota romusta, voimalaitoksen edustaa maisemoida, antaa toimilupia useammalle kahvila/ravintolayrittäjälle j.n.e. Espoo on hyvä kaupunki asua ja elää. Pidetään se sellaisena, myös veneilijöille. Laskekaa kuinka paljon kustannukset oikeasti nousisivat. Ottakaa huomioon myös kuljetuksen vaikeutuminen kun kiinnitykset ym tulee hoitaa yleisten teiden säännösten mukaisesti.