Arkistot kuukauden mukaan: marraskuu 2015

Muistio tapaamisesta kaupunginjohtaja Mäkelän kanssa

SVE-ryhmä tapasi Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelän 18.11.2015 klo 14-15 kaupunginjohtajan edustustiloissa Gumbölen kartanossa. Kutsujana kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä. Vieraina: Ari Mäkinen SVE, Tuomas Raivio SVE ja Kari Vainio SVE.

SVE-ryhmä toi esiin huolensa Finnoon sekä Espoon veneilymahdollisuuksien kehittymisestä. Keskustelua käytiin veneiden arvojen, iän, kustannusten ja erilaisten harrastamistapojen näkökulmasta. Ryhmä pitää ongelmallisena nykyisiä kehitysnäkymiä, joissa talvisäilytysratkaisuissa puhutaan mm. korkeasäilytyksestä. Sen kustannusten ja toimivuuden näkökulmasta ei kuitenkaan ole riittävästi tietoa. Kokonaisvaltaista selvitystä nykyisistä tai tulevista talvisäilytystarpeista ja -mahdollisuuksista ei ole tehty.

Tulevaisuuden ratkaisuissa painotetaan paljon yritysten palvelutarjontaa. Kaupunginjohtaja painotti, ettei kaupungin tehtävä ole määrätä miten veneilijät harrastustaan harrastavat. Mikäli palveluille on kysyntää, on niiden tarjoaminen veneilijöiden etu. Etuna se koetaan silloin, jos palveluntarjonta ei poissulje veneilijöiden mahdollisuutta huoltaa ja kunnostaa veneitään omatoimisesti.

Mäkelä korosti sitä, että Espoossa on selvitty hankalimmistakin erilaisten intressien sovittamistilanteissa. Hän oli positiivinen sen suhteen, että yhteistyön avulla saamme asiaa paremmalle tolalle. Mäkelä lupasi käynnistää kaupunginjohtajan päätöksellä selvityksen, jossa tutkitaan talvisäilytysvaihtoehtoja erityyppisille veneille. Työryhmä tulisi yhteisen käsityksen mukaan muodostaa siten, että siinä on riittävän laaja edustus veneilijöitä sekä kaupungin virkamiehiä.

Veneilijöiden keskuudessa vallitsee huoli tulevasta. Epäluottamus tehtäviin päätöksiin ja linjauksiin veneilijäkentässä on valitettavan yleinen. Toivommekin, että koottavalla työryhmässä olisi riittävä kokoonpano käsitellä liitteen mukaisia asioita.

Ennen työryhmän toiminnan tuloksia on kaavoituksessa kuitenkin varattava riittävästi tilaa omatoimiselle talvitelakoinnille.

SVE-ryhmä kiittää kaupunginjohtaja Mäkelää ajasta sekä rakentavasta suhtautumisesta asiaan että kyvystä tarttua siihen ratkaisua hakien. SVE-ryhmä on haluttaessa valmis tuomaan oman panoksemme asian edistämiseksi.

Terveisin

Ari Mäkinen, Tuomas Raivio ja Kari Vainio

Liite 1:  Agendaehdotus selvitystyölle

 

Liite 1  Agendaehdotus selvitystyölle

 

SVE ryhmän mielestä veneilyyn liittyvien päätösten tueksi tarvitaan mm. seuraavaa tietoa: Veneilyn kasvuskenaariot erilaisine harrastustapoineen Suomessa ja Espoossa

 • Arvio espoolaisen veneilyn talvisäilytystarpeista venetyypeittäin
  • trailerilla liikuteltavat
  •  kuorma-autolla liikuteltavat
  • erikoiskuljetusta vaativat
 • Arvio talvisäilytyksen teknisistä mahdollisuuksista venetyypeittäin
 • Arvio teknisten ratkaisujen kustannuksista ja kustannustehokkuudesta (euroa/maaneliömetri tms)
 • Arvio talvisäilytyksen ja muista palvelutarpeista ja niiden kehittymisestä
 • Katsaus pääkaupunkiseudun muiden kaupunkien talvisäilytysratkaisuihin ja –linjauksiin
 • Arvio naapurikuntien halukkuudesta ottaa espoolaisia veneitä talvisäilytykseen

Ratkaisuehdotukset edellisten perusteella tahoille, jotka tekevät päätöksiä infraan perustuen.

Kirje kaupunginjohtaja Mäkelälle

Hyvä kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä

Kirjoitan Sinulle edelleen kesken olevasta asiasta.
Keväällä Liikunta- ja Nuorisopalvelut järjesti Veneilyn Tulevaisuus Espoossa -tapahtuman, jossa puheenvuoron käyttivät mm. Martti Merra ja Kimmo Leivo. Vaikka tilaisuuden tarkoitus oli hyvä, siellä käytetyt puheenvuorot lisäsivät epävarmuutta veneilijöiden keskuudessa. Epävarmuutta ovat lisänneet Kimmo Leivon sekä kyseistä tilaisuutta ennen että sen jälkeen mediassa esittämät asenteelliset lausunnot.

Me espoolaiset veneilijät perustimme Säilytä Veneilevä Espoo -ryhmän, koska kaupungin antamat viestit maalasivat varsin epävarman tulevaisuudenkuvan. Veneilyä ja erityiseesti Suomenojan satama-alueen kehittämistä koskeneet linjaukset osoittivat, ettei veneilyn arkea joko tunneta tai oteta huomioon. Esimerkkejä toimimattomista ratkaisuista ovat korkeavarastot, veneiden pitkät kuljetusmatkat ja yritysten tarjoamat kohtuuttomasti kustannuksia nostavat talvisäilytysratkaisut.

Säilytä Veneilevä Espoo -ryhmässä yllätyimme, kuinka yhdenmukaisesti veneilijät ovat satamapaikastaan riippumatta kokeneet kaupungin toimet. Kaupungin koetaan jyräävän yhden kaupunkilaisryhmän, eikä asianosaisia ole huomioitu. Pettymys ja pessimismi veneilijöiden keskuudessa on käsin kosketeltavaa. Kaupungin menettely lienee ristiriidassa kuntalain kanssa.

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 8.6.2015 pidit alustuksen, jossa lupasit että Suomenojaa koskeva suunnittelu tehdään yhteistyössä veneilijöiden kanssa. ”Lähtökohtana Suomenojan sataman kehittämisessä on tietenkin se, että jos me kehitetään satamaa sitä täytyy tehdä yhdessä veneilijöiden kanssa”. Kiitos sinulle tästä.

Kalenteri kukkuu marraskuuta, Suomenojan osayleiskaavan ehdotus on nyt nähtävillä. Tähän asti olemme saaneet audienssin Vihreiltä ja Demareilta ja olemme olleet Kokoomuksen valtuustoryhmän kuultavana. Kaavoituksen kanssa olemme keskustelleet, mutta kaupunginsuunnittelulautakunnasta emme saaneet edes sähköpostivastausta audienssipyyntöön.

Moni poliitikko ja viranhaltija on todennut samansuuntaisesti: ”hoidetaan tämä yhteistyöllä, ei lehtien palstoilla”. Nyt on yhteistyön aika.

Jukka, toivomme saavamme jatkoa kesäkuiselle avauksellesi. Ehdotan, että voisimme juoda kahvit ja pohtia, miten muodostamme sopivan työryhmän, jossa ovat mukana alueen suunnittelusta ja kaavoituksesta vastaavat tahot sekä riittävä edustus veneilyn asiantuntemusta.

Puhelinnumeroni on 0400 620026, minä voin tuoda croisantit.

Terveisin

Ari Mäkinen

Marinetek markkinoi

Korjausvelkaa ja konsepteja

Sain tänään sähköpostia Marinetekiltä, jossa konsernin hallituksen puheenjohtaja kertoo kuinka he ovat kehittäneet ”konseptin” kunnallisten satamien pelastamiseksi.  Seppälä perustelee hyvin, kuinka satamien kehitys on jäänyt jälkeen ja kuntien verotuloja tarvitaan muualla kuin satamien uudistamiseen.

Marinetek on ilmeisen menestyksekkäästi ymmärtänyt suomalaisen julkisen sektorin hyväksi asiakkaaksi. Pitkillä sopimuksilla saadaan kaupungin satamainfra sidottua palveluihin, joissa rahoitus on varma.

Mikä on kunnan tehtävä?

Veneilyn tukeminen on kunnan tehtävä siinä missä muidenkin liikunta- ja virkistyspalveluiden tarjoaminen. Viime keväänä eräs valtuutettu kertoi minulle valtuustotalon rappusilla, että veneilyn ja muiden liikuntapalveluiden tukeminen voidaan hänen mielestään lopettaa. ”Tässä yritetään pitää ihmisiä hengissä. Kyllä minä sen uskallan ääneen sanoa.” Ongelma lienee se, että arvon valtuutettu ei tainnut tietää, että keväällä voimaantullut liikuntalaki määrittelee kuntien velvollisuuksia. Ihan kaikkea ei kuitenkaan voi lopettaa.

Minkä ongelman  yritys oikeasti ratkaisee?

Se, että yritykset tulevat operoimaan ja rahoittamaan toimittaa nostaa väistämättä kustannuksia.

”Suomi on veneilykansaa ja venetiheys on maailman korkeinta. Kuitenkin veneilyyn liittyvät palvelut, kuten venesatamat, ovat jääneet kehityksestä jälkeen. Korjausvelka on paisunut jo kestämättömäksi. Kuntien ja venekerhojen mahdollisuudet tarvittaviin investointeihin ovat raalliset ja verotuloillekin on tärkeämpiä kohteita, kuin venesatamat”, toteaa Marinetek-konsernin hallituksen puheenjohtaja Ilkka Seppälä ja jatkaa: ”Olemme kehittäneet konseptin, jolla väärä kehityssuunta voidaan katkaista.”

Hyvä myyntipuhe, hetken jo tunsin heidän saapuvan pelastamaan vaikeuksissa olevaa kunnan taloutta.