Aihearkisto: Uncategorized

Espooseen muuttanut arvostaa merta

Jos nämä suunnitelmat toteutuvat mitä lehdissä on kirjoiteltu (talvisäilytys-, yleinen tie satama-alueella) joutunen viemään veneeni talveksi muualle. Muutimme Helsingin puistolasta Espooseen koska meri on lähellä, ja uskoin silloin että Espoo hoitaa merelliset palvelut hyvin, koska meri kuuluu Espoon imagoon. Lisäksi – kaupungin toiminnan pitää muuttua, eli tämä väärinkäytöksistä epäilty ukkokerho vaihtoon ja heti, johtoa myöten.

Rikkooko Espoo Liikuntalakia?

Toukokuussa 2015 voimaan tullut Liikuntalaki määrittelee kuntien tehtäviä liikunnan ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Tähän asti Espoo tuntuu toimivan juuri lain henkeä vastaan. Rikkooko Espoo jopa uutta lakia?

Liikuntalain 5 pykälä. henki on selvä. Kaupungilla on vastuu huolehtia kuntalaistensa hyvinvoinnista.
Liikuntalain 5 pykälä. henki on selvä. Kaupungilla on vastuu huolehtia kuntalaistensa hyvinvoinnista. 

Ämmäsmetsä ja yritystoiminta

Espoossa on vallalla ulkoistamisbuumi, joka näyttää koskevan myös veneilijöitä. Jo vuonna 2014 Kaupunginhallituksen kilpailukyky- ja elinkeinojaoston pöytäkirjassa (pdf)  kirjoitetaan näin:

  • säilytysalueen riittävän iso koko ja käyttäjämäärä mahdollistaa veneiden säilyttämiseen liittyvän yritystoiminnan kehittymisen,
  • säilytyspaikkahinnoittelu mahdollistaa yritystoiminnan ja sen kehittymisen,

Käytännössä on puhuttu siitä, että Ämmäsmäki kaavoitetaan pääosin yritysten käyttöön. Syntyy kuva, että talvisäilytys pakkoulkoistetaan yritysten hoidettavaksi. Jos maa-alueen omistaa kaupunki, operointia hoitaa voittoon pyrkivä yritys, syntyy tilanne, jossa kustannukset eivät veneilijöille ainakaan laske. Herää kysymys, mitä kaupungin ja veneilijöiden välissä oleva yritystoiminta jalostaa asiaa?

Korkeavarastot yrityksen pyörittäjinä Suomenojalla?

Samoin kaupungin puheissa on ikäänkuin päätettynä asiana puhuttu ”yritysten pyörittämistä” korkeavarastoista. Epäilemme suuresti korkeavaraston logistista toimivuutta harrastuksen näkökulmasta. Mutta ei mennä nyt siihen, mennään yritystoimintaan. Tämä yritysten pyörittämänä on vilahtanut moneen kertaan puheissa ja lehtijutuissa. Mitenkähän mahtaa olla tällaisen linjauksen sopivuus Liikuntalain hengen kanssa?

Yritystoiminta ja markkinatalous

Markkinataloudessa on hyvin yksinkertainen periaate: kysyntä luo tarjontaa.  Sama toimii myös toisinpäin: tarjonta luo kysyntää. Kaupungin suunnitelma ulkoistaa omaa operatiivista toimintaansa yritysten hoidettavaksi on pakotettua kysynnän luomista. Kun muita vaihtoehtoja ei enää ole, ajatellaan kaupungilla ”että sitten ne veneilijät ostavat talvisäilytyksen huolto- ja korjauspalveluineen niiltä firmoilta. Eihän niillä muuta vaihtoehtoa ole.” Tähän viittasi Tapani Kortelainenkin kertoessaan venekerhojen kommodoreille mahdollisesta hinnoittelusta. Hinnalla ohjataan veneet Ämmäsmetsään. Suomenojasta tuulee siis kallis.

Liikuntalaki ja sen henki

Lakia lukiessa on kuitenkin hyvin helppo ymmärtää lain henki. Yksinkertaisuudessaan se on kunnan vastuu kuntalaisistaan. Vastuu tarkoittaa liikuntafaciliteetteihin panostamista. Mukana mainitaan seuratoiminnan tukeminen. Mikäli Espoo jatkaa suunnitelmiaan, on Espoossa uhkana jopa veneseuratoiminnan kuihtuminen. Toivottavasti Espoossa huomioidaan toukokuussa voimantullut laki ja alueen kaavoituksessa veneilijöiden tarpeet. Mikäli alue on niin arvokas, en näe mitään ongelmaa saatavasta tulosta lohkaista osa veneilijöiden tarpeiden täyttämiseen.

Purjehtija toivoo Suomenojasta veneilytoiminnan keskusta

Purjehtija Suomenojalta 22.3.2015 11:56

”Suomenojasta tulisi kehittää merellisen Espoon veneilytoiminnan keskus.”

Espoo on merellinen kaupunki ja kaupunkilaisten veneilyharrastus kuuluu merellisyyteen. Asukkaiden hyvinvointi ja harrastustoiminnan tukeminen on Espoon kaupungin arvojen mukaista. Veneilyyn kuuluu olennaisena osana keväisin ja syksyin tehtävät veneiden kunnostus- ja huoltotoimenpiteet. Näinhän jokainen mökkiläinenkin toimii kesäpaikassaan. Omatoiminen veneen kunnostus parantaa myös itsenäistä selviytymistä pulmatilanteissa ja lisää siten veneilyturvallisuutta. Vähäinen ei myöskään ole telakointiin liittyvä veneilijöiden keskinäinen sosiaalinen kanssakäyminen, jossa kokemuksia vaihdetaan niin paremmin toimeen tulevalla kuin pienemmällä budjetilla varustetun veneilijän kesken. Talvitelakointi tulee voida toteuttaa lähellä rantaviivaa. Köliveneiden sekä niiden mastojen kuljetus kymmenien kilometrien päähän normaalin liikenteen lomassa on mielestäni kuolleena syntynyt ajatus. Se nostaa veneilyharrastuksen hintaa kohtuuttomasti, on liikenteelle turvallisuusriski eikä siihen ole riittävää ja ammattimaista kuljetuskapasiteettia 1-2 kk ajalle ajoittuvien veneiden lasku- ja nostosesonkien ajaksi Suomenojan telakointialueen kohtalosta päätettäessä on pidettävä kirkkaasti mielessä Espoon arvot ja toimintaperiaatteet. Arvojen mukaista ei ole maankäytön taloudellisen hyödyn maksimointi. Espoo on asukkaitaan varten, joten Suomenojan suunnitelmissa tulisi löytää kompromissi, jossa niin veneilijöiden kuin kaupungin intressit kohtaavat järkevästi. Suomenojasta tulisi kehittää merellisen Espoon veneilytoiminnan keskus ja talvitelakointialuetta voitaisiin kesäaikana käyttää moniin kaikkia kaupunkilaisia hyödyntäviin tarkoituksiin.

Veneily on intohimo

Moottoriveneilijä Haukilahdesta 3.20.2015 13:49

Veneily on minulle intohimo ja rakkain harrastus vielä 7 vuoden jälkeenkin. En aio luopua siitä, vaikka se on nykyäänkin taloudelleni melkoinen rasite, sillä jätän mielelläni esim. ulkomaan matkat tekemättä jotta voin veneillä.

Olen jo harkinnut venepaikan/venekerhojäsenyyden hakemista Helsingin puolelta, ja tule todennäköisesti tekemään sen, jos veneilyharrastusta hankaloitetaan kovasti Espoon puolella.

Mutta toivoisin silti jatkossakin voivani pitää hyvän laituripaikkani Haukilahdessa ja talvisäilytyksen Suomenojalla. Olen ollut niihin kovin tyytyväinen ja mainostanut niitä monelle muullekin. Veneily on oleellinen osa Espoota myös muille kuin veneen omistajille. Veneet on pystyttävä säilyttämään lähellä nostopaikkaa.

Moottoripurjehtija Taalintehtaalta 17.3.2015 9:28

Julkisen keskustelun perusteella Espoon päättäjät ovat vieraantuneet kaupungin asukkaiden tarpeista ja toivesta eivätkä ymmärrä Espoon merellisen sijainnin antamia pitkän tähtäimen mahdollisuuksia kehittää monipuolista kaupunkirakennetta ja ilmettä. Sen sijaan tavoitteena näyttää olevan lyhyen tähtäimen taloudelliset edut ymmärtämättä miten se vaikuttaa Espoon houkuttelevuuteen tulevaisuudessa. Surkeaa seurattavaa näin ulkomaan näkökulmasta kun näkee myös paljon päinvastaista kokonaisvaltaista pitkän ajan suunnittelua jossa tavoitteena monipuolinen kaupunkikuva joka hyödyntää luonnollisia vahvuuksia ja houkuttaa veronmaksajia.

Perheen merkittävä rentoutumispaikka

Moottoriveneilijä Suomenojalta 17.3.2015 8:44

Olen erittäin huolissani siitä, kuinka paljon luontoa tulee rasittamaan jokavuotinen veneiden muutoralli Ämmässuolle ja takaisin. Lisäksi kustannukset nousevat sellaisiksi että perheemme on pakko tinkiä muusta kulutuksesta. Viime vuonna yövyimme veneessä 54 yötä joten se on todella merkittävä rentoutumispaikka perheellemme ja täysin kesämökin korvike, jollaiseen perheellämme ei tule ikinä olemaan varaa.

Espoo is to be proud of its heritage and legacy

Sailor from Haukilahti harbour  19.3.2015 23:14
Espoo and the people living close to the water had shown quite a continuous history of sea- and boat culture. The city itself and its people live since centuries in good coexistence and synergie with the sea, its shores, its nature, its facilities.
Espoo is to be proud of its heritage and legacy!
”Espoolainen” considered one main legal right, one main issue considered to be/being Finnish, one main issue to feel ”at some”. The policy of affectingly changing these grown structures to a renewed world steps right into the face of its tradition and existing background. Espoo better rethinks well its current policy of (re-)moving boats far from its required element or restraining access naturally necessary. The way in which the harbour (=Suomenoja) in future will be decided will affect onto thousands of boating people, their recreational well being and still much more just enjoying the sea or the costal sea at Espoo. Espoo gambles with its reputation of being a maritime city, its roots and history but unfortunately with the quality of life of its many people, too! For me selling the boat or moving it somewhere far from cost is no option!! In my opinion the
industrial area of Suomenoja telakka behind the electricity station, its smoking pipes and the smell of the city’s sewage plant is really not an area suitable to a well developed living area of high class urban apartments, why not to continue the ”unattractive back-yard space” for boats? For me it might seem like a doctor’s joke of a successful operation, killing the patient: the city’s lacking inspections of a certain harbour area (reported in HS) gets a ”quick fix” by planing apartments to built, – now only on all boating people’s expenses by ”throwing out all boats” all together!