Kysely

Kysely espoolaisesta veneilyharrastuksesta

Toteutimme verkkokyselyn, jonka täytti merkittävä määrä espoolaisia veneilijöitä eri satamista ja kerhoista.

Raportissa on lähes 40 sivua, joka antaa erinomaisen kuvan tämän hetken veneilystä Espoossa. Kyselyn tuloksia voisi peilata muihinkin eteläisiin rannikkokaupunkeihin.

Laajassa versiossa mm.

 • Vastaajien ikäjakauma
 • Sosiaalisuuden rooli veneilyssä
 • Veneilyharrastuksen vaihtoehdot
 • Veneilytapa
 • Veneen tyyppi
 • Veneilyhistoria
 • Veneen ikä
 • Vastaajan satamatieto
 • Arvio harrastuksen merkityksestä henkiselle hyvinvoinnille
 • Miten veneilijä suhtautuu harrastukseensa
 • Taloudellinen asema
 • Veneilyn vuosikustannukset
 • Arvio veneen arvosta
 • Tieto mitä toimenpiteitä veneilijä tekee itse
 • Tieto mitä palveluita veneilijä nykyisin ostaa
 • Mielipide miten kaupunki on huomioinut veneilijöiden tarpeet
 • Vastaus huolettaako veneilyn tulevaisuus Espoossa
 • Miten veneilijä suhtautuu kaupungin suunnitelmiin
 • Veneiljän arvostamat asian hyvässä satamassa