Avainsana-arkisto: Rakentaminen

Kunnallinen hallintomalli ja yhdenvertaisuus veneiden säilytyksessä

Vuonna 2004 astui voimaan Hallintolaki, jonka tarkoituksena on toteuttaa hyvää hallintoa viranomaisessa.  Lain kaksi keskeistä kivijalkaa muodostavat yhtäältä hyvän hallinnon perusteet ja toisaalta yksityisen asema ja oikeussuoja kunnallisessa päätöksenteossa.

Viranomaispäätöksenteko tulee olla johdonmukaista, siten, että harkinnan kohteena olevia seikkoja arvioidaan samanlaisissa tapauksissa samoin perustein. Velvoite koskee myös espoolaisia päättäjiä näiden tehdessä ratkaisuja veneiden vastaisesta laituri- ja talvisäilytyksestä. Kuntalaisten yhdenvertaisuus vaarantuu jos sovelletaan erilaisia hinnoittelumalleja sen perusteella, missä päin Espoota veneesi on laiturissa taikka talvisäilytyksessä.  Edelleen yhdenvertaisuusperiaatteen vastaista on se, että osassa satamia talvi- ja laiturisäilytyspaikat päätetään ulkoistaa kolmannen hoidettavaksi ja osassa ei, ja että siksi osa veneilijöistä vastoin tahtoaan joutuu maksamaan palveluista joita ei halua tai tarvitse toisten nauttiessa samanaikaisesti halvemmasta kustannusrakenteesta. Yhdenvertaisuusperiaatteen vastaista on niinikään se, että joissain satamissa veneilyyn liittyvä auton pysäköinti on maksullista ja joissain ei.

Haluan yllä olevan perusteella muistuttaa siitä tosiasiasta, että Suomenojan pään menoksi  suunnitellut toimet tulevat vääjäämättä kohdistumaan myös muihin satamiin enemmin taikka myöhemmin.

Sen vuoksi on äärimmäisen tärkeää, että kaikki espoolaiset venekerhot toimivat asiassa yhdessä yhteen hiileen puhaltaen. Finnås sak är också vår!