Avainsana-arkisto: Veneilyn kustannukset

Marinetek markkinoi

Korjausvelkaa ja konsepteja

Sain tänään sähköpostia Marinetekiltä, jossa konsernin hallituksen puheenjohtaja kertoo kuinka he ovat kehittäneet ”konseptin” kunnallisten satamien pelastamiseksi.  Seppälä perustelee hyvin, kuinka satamien kehitys on jäänyt jälkeen ja kuntien verotuloja tarvitaan muualla kuin satamien uudistamiseen.

Marinetek on ilmeisen menestyksekkäästi ymmärtänyt suomalaisen julkisen sektorin hyväksi asiakkaaksi. Pitkillä sopimuksilla saadaan kaupungin satamainfra sidottua palveluihin, joissa rahoitus on varma.

Mikä on kunnan tehtävä?

Veneilyn tukeminen on kunnan tehtävä siinä missä muidenkin liikunta- ja virkistyspalveluiden tarjoaminen. Viime keväänä eräs valtuutettu kertoi minulle valtuustotalon rappusilla, että veneilyn ja muiden liikuntapalveluiden tukeminen voidaan hänen mielestään lopettaa. ”Tässä yritetään pitää ihmisiä hengissä. Kyllä minä sen uskallan ääneen sanoa.” Ongelma lienee se, että arvon valtuutettu ei tainnut tietää, että keväällä voimaantullut liikuntalaki määrittelee kuntien velvollisuuksia. Ihan kaikkea ei kuitenkaan voi lopettaa.

Minkä ongelman  yritys oikeasti ratkaisee?

Se, että yritykset tulevat operoimaan ja rahoittamaan toimittaa nostaa väistämättä kustannuksia.

”Suomi on veneilykansaa ja venetiheys on maailman korkeinta. Kuitenkin veneilyyn liittyvät palvelut, kuten venesatamat, ovat jääneet kehityksestä jälkeen. Korjausvelka on paisunut jo kestämättömäksi. Kuntien ja venekerhojen mahdollisuudet tarvittaviin investointeihin ovat raalliset ja verotuloillekin on tärkeämpiä kohteita, kuin venesatamat”, toteaa Marinetek-konsernin hallituksen puheenjohtaja Ilkka Seppälä ja jatkaa: ”Olemme kehittäneet konseptin, jolla väärä kehityssuunta voidaan katkaista.”

Hyvä myyntipuhe, hetken jo tunsin heidän saapuvan pelastamaan vaikeuksissa olevaa kunnan taloutta.

 

Veneilijöillä on varaa maksaa

”Ison ja arvokkaan veneen omistajalla on varmaan varaa maksaa veneen kuljetuksesta ja varastoinnistakin”

Rakentamissuunnitelmat Espoon Suomenojalla saattavat aiheuttaa veneilysataman toiminnan muuttumista. Kaupunki suunnittelee alueesta arvoasuntoaluetta toivoen saavansa merkittäviä maankäyttötuloja. Suunnitelmia perustellaan metron vaikutusalueella, hiilijalanjäljen pienentämisellä sekä alueesta toivottavasti saatavalla myyntitulolla.
Liian pitkälle mennyt kateajattelu vaikuttaa
Bisnesajattelu, jossa kauppatavarasta pyritään saamaan mahdollisimman hyvä kate, näkyy tehtävissä suunnitelmissa ja jopa virkamiesten lausunnoissa. Eri yhteyksissä on havaittavissa, että veneilyyn liittyviä faciliteetteista ajatellaan jopa yritystoiminnan piristäjää. Väärät käsitykset veneilyharrastuksesta sekä puutteelliset tiedot johtavat laaduttomaan valmisteluun ja päätöksentekoon.
Tutkimus väittää toista

Tekemämme kyselyn mukaan, veneilijä on pikemminkin keskituloinen, kuin Visio 2025-raportin tulevaisuuden veneilijälajityypeissä kuvattu hyvätuloinen. Pääosa harrastajista kertookin veneilyharrastuksen olevan tietoinen päätös, jonka kustannukset on laskettu tai arvioitu osana perheen taloutta.

Jos kaupunki kohtelisi muita liikunta-, kulttuuri- tai vaikka vanhustenhuoltopalveluiden asiakkaita näin, toimisiko kaupunki silloin laadukkaasti kuntalaisista tasavertaisesti huolehtien?

Kunnallinen hallintomalli ja yhdenvertaisuus veneiden säilytyksessä

Vuonna 2004 astui voimaan Hallintolaki, jonka tarkoituksena on toteuttaa hyvää hallintoa viranomaisessa.  Lain kaksi keskeistä kivijalkaa muodostavat yhtäältä hyvän hallinnon perusteet ja toisaalta yksityisen asema ja oikeussuoja kunnallisessa päätöksenteossa.

Viranomaispäätöksenteko tulee olla johdonmukaista, siten, että harkinnan kohteena olevia seikkoja arvioidaan samanlaisissa tapauksissa samoin perustein. Velvoite koskee myös espoolaisia päättäjiä näiden tehdessä ratkaisuja veneiden vastaisesta laituri- ja talvisäilytyksestä. Kuntalaisten yhdenvertaisuus vaarantuu jos sovelletaan erilaisia hinnoittelumalleja sen perusteella, missä päin Espoota veneesi on laiturissa taikka talvisäilytyksessä.  Edelleen yhdenvertaisuusperiaatteen vastaista on se, että osassa satamia talvi- ja laiturisäilytyspaikat päätetään ulkoistaa kolmannen hoidettavaksi ja osassa ei, ja että siksi osa veneilijöistä vastoin tahtoaan joutuu maksamaan palveluista joita ei halua tai tarvitse toisten nauttiessa samanaikaisesti halvemmasta kustannusrakenteesta. Yhdenvertaisuusperiaatteen vastaista on niinikään se, että joissain satamissa veneilyyn liittyvä auton pysäköinti on maksullista ja joissain ei.

Haluan yllä olevan perusteella muistuttaa siitä tosiasiasta, että Suomenojan pään menoksi  suunnitellut toimet tulevat vääjäämättä kohdistumaan myös muihin satamiin enemmin taikka myöhemmin.

Sen vuoksi on äärimmäisen tärkeää, että kaikki espoolaiset venekerhot toimivat asiassa yhdessä yhteen hiileen puhaltaen. Finnås sak är också vår!

Veneily ei ole eliittiharrastus

Yksi syistä miksi tämä ryhmä on syntynyt on väärä käsitys veneilystä ja veneilijöiden taloudesta. Toki lehdissä kirjoitetaan monesta muustakin asiasta stereotypioita hyödyntäen. Ongelmia seuraa silloin, jos näitä  stereotypioita valuu kunnan päätöksentekijöiden käyttöön.

Monen harrastusmuodon suola on juuri monimuotoisuus. Monimuotoisuus voi olla niin veneharrastuksen luonne-ero, kuten purjehdus tai toisen rakastama kalastus. Monimuotoisuuteen kuuluu myös erilainen ja erikokoinen kalusto. Monimuotoisuutta edustaa myös mökki ja muu saaristoliikenne. Venekerhojen saaret ja niihin liittyvät sosiaaliset kokoontumiset ovat merkittävä osa ihmisten vapaa-ajanverkostojen rakentumista.

Puhutaanpa hetki veneilijöistä porukkana. Väitän, että harrastukseensa vakavasti suhtautuvat retkiveneilijät ovat varsin kohteliasta ja sosiaalista porukkaa. Olemme perheemme kanssa joutuneet kärsimään vain kaksi kertaa satamassa muiden veneilijöiden epäasiallisesta käytöksestä,  viimeisen 10 vuoden aikana . Tämä on yöpymisiemme määrään verrattuna todella vähän.  Tietysti toivon, ettemme ole omalla käytöksellämme haitanneet  kanssaveneilijän rentoutumista.

Ökyvene termi haittaa koko harrastajakuntaa
Pureksitaanpa hieman tätä ”ökyvene” termiä. Termi taitaa elää parhaiten iltapäivälehtien lööpeissä. Silti tämä kärjistävä nimi on kaikille tuttu, varsinkin niille joilla ei itsellään ole kokemusta veneilystä. Onko kyseessä kateus vai puhdas ymmärtämättömyys? Onko termissä sittenkin kyse vain huumorista.
Kysely paljasti, että suurin osa veneistä on muutaman kymmenen tuhannen arvoisia kohtuullisen iäkkäitä veneitä. Kärjistäen voisi kai sanoa, että Espoossa on merkittävästi enemmän kalliimpia autoja kuin veneitä. Autoissa sen sijaan arvo laskee muutamassa vuodessa, veneessä sama lasku tapahtuu 10 vuoden aikana.  Isoa kuvaa katsellessani en juuri näe näitä ökyveneitä lainkaan.
Toki tätä mielikuvaa rakentaa muutamat uutiset julkimoista ja heidän veneistään. Näissä kirjoituksissa media helposti hyödyntää kliseistä stereotypiaa, koska se puree kohderyhmään. Tätä kallista jopa elitististä mielikuvaa ruokkii varmasti harrastuksen kokonaiskustannukset. Veneen hinnan lisäksi, vakuutukset, laituripaikat, nostot, talvisäilytys, korjaus- ja huoltokulut, polttoaine, varustelu vievät helposti tonneja rahaa, vaikka kyseessä olisikin purjevene pienillä polttoainekustannuksilla. Veneily on siis kokonaisuutena harrastus joka on perheessä tietoinen päätös.

Käsitys, jonka mukaan veneilijällä on rahaa, johtaa palveluiden kallistumiseen ja kokonaiskustannusten liian radikaaliin nousuun. Tämä on tuhoisaa nykyiselle veneilykulttuurille. Merkittävä kustannusten nousu haittaa monen harrastamista ja saattaa jopa johtaa usean veneilijän harrastuksen lopettamispäätökseen.

Veneily on luonto- ei kalustoharrastus

Jos nyt tekisin kyselyä lisäisin kohdan, jossa olisi testattu veneilijän suhdetta luontoon. Olisimme saaneet merkittävästi vastauksia, jossa luonto ja meri ovat erittäin suuressa roolissa. Usean veneilijän kehityspolku on hyvin samankaltainen. Ensin hankitaan edullisempi ja pienempi vene. Sillä  tunnustellaan miltä uusi harrastus maistuu. Ne joihin kipinä tarttuu, alkavat haaveilemaan isommasta. Vaatimukset nukkumapaikoista ja muista tarpeista  kirkastuvat. Jotkut haaveilevat purjeveneen vaihtamisesta moottoriveneeseen ja toisen haaveilevat purjeveneestä. Muutamien vuosien pohtimisen jälkeen ollaan kypsiä vaihtamaan. Silloin moni kävelee pankkiin ja lainoittaa uutta hankintaansa vuosien maksuohjelmalla.

Tämä on hyvä pitää mielessä. Vene on ”vain” väline päästä vesille, olennaisinta on nauttia vesilläolosta.