SVE kaupunkisuunnittelu- lautakunnan infossa 17.8.2016

Talvisäilytystyöryhmässä syntyi ajatus, jonka mukaan veneilijät voisivat olla mukana kun raporttia esitellään kaupunkisuunnittelulautakunnalle. Idean isä taisi olla asemakaavapäällikkö Ossi Keränen. Kiitos Ossille hyvästä aloitteesta.

Kevättalvella tekemämme työ perustuu kokonaisuuteen, jossa veneille saadaan lisää talvisäilytystilaa korvaamaan Suomenojalta poistuvia alueita. Aikaansaatu kompromissiehdotus on veneilijöille tärkeä, sillä turvataan veneiden talvisäilytys nykyisellä mallilla rannan tuntumassa. Tästä poikkeuksena henkilöautolla kuljetettavat veneet, joille säilytystilaksi on kaavailtu Ämmäsmäkeä.

Saimme aikaa 20 minuuttia, joka taisi käytännössä hieman venähtää. Aiheen aloitti Tapani Kortelainen lyhyellä esittelyllä. Tämän jälkeen työryhmän veneilijät kertoivat ajatuksiaan ehdotuksesta ja sen sopimisesta ongelman ratkaisuksi.

Esittelyn jälkeen muutamat valtuutetut esittivät täsmentäviä kysymyksiä, joihin vastailimme yhdessä. Kysymyksistä ja kommenteista kuulsi läpi tyytyväisyys yhteistyöhön, jonka olimme aikaansaaneet. Samoin yhteisen ratkaisumallin esittäminen tuntui saavan hyvän vastaanoton. Tämä on kannaltamme tärkeää, raportti sinänsä on vain paperi ilman toteutusta.

Veneilijöille jäi selvästi käsitys, että lautakunnassa oltiin kiinnostuneita ja tyytyväisiä  ratkaisumallin löytymiseen. Saimme myös suoraa kiitosta hyvästä työstä. Oli hienoa, että veneilijät pääsivät mukaan infoon.Kaupunkisuunnittelu on olennaisessa roolissa ohjaamassa tulevaisuuden Espoon suunnittelua.

Jäämme seuraamaan asian valmistelua ja etenemistä. Odotamme miten yhteistyön hedelmä näkyy valmistelussa ja päätöksenteossa. Veneilijät ovat joustaneet,  nyt on aika saattaa käytäntöön Suomenojaa korvaavien alueiden käyttöön saaminen.

Paikalla veneilijöiden edustajina olivat Tuomas Raivio, Seppo Hartikainen ja Ari Mäkinen.